Vfonds projectsubsidie quickscan


Op basis van de beantwoording van een aantal vragen beoordelen wij of uw project voldoet aan onze criteria. U kunt onze criteria terugvinden in on subsidiekader of bij vragen contact met ons opnemen tijdens onze telefonische spreekuren.